Cơ bản về Regular Expression trong c#

Regular-Expressions

1. Giới thiệu:

RE là một ngôn ngữ cực mạnh dùng mô tả văn bản cũng như thao tác trên văn bản. Một RE thường được ứng dụng lên một chuỗi, nghĩa là lên một nhóm ký tự.

Chẳng hạn, ta có chuỗi sau:
          Mot, Hai, Ba, Bon, NEVERLAND.
Đọc tiếp…

Advertisements